Home / สร้างชิ้นงานด้วยตัวเอง
สร้างชิ้นงานด้วยตัวเอง
ที่ผ่านมาบ้านศิลาดลเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการลองสร้างผลงานศิปะการเขียนลายและการแกะลายด้วยตนเอง เพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกหรือเป็นของขวัญมอบให้คนพิเศษในวาระโอกาสต่างๆ ผลงานศิลปะที่ท่านทำนั้นสามารถสร้างคุณค่าทางจิตใจให้ทั้งตัวท่านและสร้างความประทับใจแก่ผู้ได้ผู้รับอย่างมากมาย อีกทั้งยังเป็นชิ้นงานที่ไม่ซ้ำใครอีกด้วย©2016 www.baan-celadon.com All Rights Reserved. by siam-webdesign